Vastuullisuus

Strategia 2030

Tampereen Musiikkijuhlat on osa Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikköä. Toimintatapamme pohjautuvat Tampereen strategia 2030:een, jonka painopisteitä ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraalit teot ja tulevaisuuden edelläkävijyys. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa käytännön vastuullisuustoimenpiteistä, joita Tampereen Musiikkijuhlat toteuttaa päivittäisessä toiminnassaan.

Teot

Näin vastuullisuus näkyy toiminnassamme.

Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu

Ympäristö- ja ilmastovastuu

KUVAT: Laura Vanzo / Visit Tampere

Verkostot

Olemme mukana vastuullisuutta edistävissä verkostoissa.

Sateenkaarimerkki / We Speak Gay

Olemme osa sateenkaariystävällistä We Speak Gay -yhteisöä. Olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia artistejamme, työntekijöitämme ja asiakkaitamme kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, ikään, kansalaisuuteen, uskontoon, kulttuuriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. We Speak Gay -yhteisön tavoitteena on rakentaa Suomesta entistä empaattisempi ja osallistavampi, maailman sateenkaariystävällisin matkailumaa.

Puhtaasti

Rakastetaan musiikkia, arvostetaan musiikintekijöitä ja välitetään tekijänoikeuksista! Olemme mukana edistämässä tekijänoikeuksia. Lue lisää Sulasolin Puhtaasti-hankkeesta.

Valitse vastuullisemmin

Tampereen Sävel on Valitse vastuullisemmin -toimija. Palvelussa mukana olevat toimijat täyttävät toimialalleen määritellyt vastuullisuuskriteerit ja ovat siten vastuullisempia valintoja Tampereella vieraileville ja siellä asuville.

Kaikukortti

Olemme osa Kaikukortti-verkostoa, jonka tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Lue Kaikukortin käyttöohjeet liput-sivulta.

Turvallinen tapahtuma

Tehdään yhdessä Tampereen Sävelestä kaikille mukava tapahtuma!

1. Annamme tilaa kaikille

Jokainen ihminen on yhdenvertainen. Olet tervetullut omana itsenäsi riippumatta syntyperästäsi, etnisestä taustastasi, kielestäsi, kansalaisuudestasi, iästäsi, sukupuoli-identiteetistäsi, sukupuolen ilmaisustasi, terveydentilastasi, poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastasi, mielipiteestäsi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, perhemuodostasi, vammaisuudestasi, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastasi tai muusta sinua koskettavasta tekijästä. Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta ja vapautta olla oma itsensä.

2. Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai väkivaltaista käytöstä

Jokaisella on oikeus nauttia tapahtumasta rauhassa. 

3. Huomioimme toistemme erilaiset rajat ja kunnioitamme niitä

Keneenkään ei kosketa ilman lupaa eikä ahdistella sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti. 

4. Turvallisuus tehdään yhdessä

Jos kohtaat itseesi tai toiseen henkilöön kohdistuvaa ahdistelua, häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä, ota yhteys tapahtuman henkilökuntaan. Jos oma toimintasi loukkaa muita, ole valmis kuuntelemaan ja toimimaan toisin.

Jos joku rikkoo toiminnallaan turvallisemman tapahtuman periaatteita tai saamastaan huomautuksesta huolimatta jatkaa toista loukkaavaa käytöstä, henkilökunnalla on oikeus poistaa hänet tilaisuudesta.

Häirintäyhdyshenkilö auttaa

Jos havaitset tai koet festivaalillamme seksuaalista, rasistista, homofobista, transfobista, ableistista (terveyteen/toimintakykyyn liittyvää) tai muuta häirintää tai muunlaista asiatonta käytöstä, ota yhteys paikalla olevaan henkilökuntaan ja/tai häirintäyhdyshenkilöömme: toiminnanjohtaja Minnakaisa Kuivalainen, p. 050 4055225, minnakaisa.kuivalainen@tampere.fi. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia. Yhteydenottaja voi myös halutessaan pyytää, ettei asiaa viedä eteenpäin.