Skip to content

Mielimusiikki kuntouttaa

Muista Sävel -ennakkotapahtuman Musiikki kuuluu kaikille -seminaarissa ollaan musiikillisten oikeuksien äärellä.

Musiikin kuntouttava vaikutus perustuu siihen, että musisoiminen aktivoi aivoissa useita alueita ja musiikki tuottaa meille mielihyvää. Erityisen vaikuttavaa on omaan elämään kietoutuva mielimusiikki. Parhaan tehon musiikin voimasta saa laulamalla yhdessä, kuten kuoromaailmassa hyvin tiedetään. Musiikin voima on suuri: se voi kohentaa kielellistä muistia ja palauttaa omia muistoja. Laulaminen voi olla keino kommunikoida, vaikka puheen tuottaminen ei enää onnistu.

Minun ääneni -hanke tuo musiikin kuntouttavia keinoja erityisesti muistisairaiden ja heidän läheistensä elämään. Muistisairaiden määrä kasvaa väestötasolla jatkuvasti. Hanke pyrkii tavoittamaan ammattilaisia, vapaaehtoisia ja muistisairaiden läheisiä sekä lisäämään yleistä tietoisuutta musiikin kuntouttavista vaikutuksista ja rohkaisemaan musiikin hyödyntämiseen muistisairaiden arjessa.

Kuoronjohtajat työllistyvät hankkeessa

Hankkeen musiikkiryhmien vetäjinä toimivat kuoronjohtajat Kaisa Tienvieri, Anna Arola ja Maija Halme. Kuoronjohtajalle työ tarjoaa mielekkään mahdollisuuden hyödyntää monipuolisesti omaa osaamistaan ja tehdä omasta arvomaailmasta kumpuavaa työtä.

 – Musiikkikuntoutusryhmissä olemme kuulleet kaikenlaisia musiikkimuistoja: monet niistä on kyynelsilmin kerrottu, toiset taas naurussa suin. Ryhmien osallistujia yhdistää se, miten vaikuttavaa ja tunteita herättävää musiikki heille on, kertoo Kaisa Tienvieri.

Erilaisten työtaustojensa ansiosta Kaisa, Maija ja Anna ovat saaneet eri näkökulmia ryhmien vetämiseen. Jokainen saa toteuttaa ryhmäänsä omannäköisesti mutta myös oppia kollegoiltaan.

 – On ollut antoisaa pohtia ja kehitellä harjoitteita ryhmiin uudesta näkökulmasta esimerkiksi sen kautta, miten eri tavoilla voisi yhdistellä laulua, liikettä, soittamista ja kehorytmiikkaa. Meidän ryhmissämme harvoin vain lauletaan. Ryhmäläisiltä saa vaikka mitä ideoita, ja vastavuoroisuus onkin yksi ihanimmista puolista tässäkin työssä, kuvailee Maija Halme.

Samalla hanketyöntekijät toivovat, että eri toimijat löytäisivät musiikin pariin matalammalla kynnyksellä ja ettei musiikkiin aina tarvitsisi liittyä osaamisen painetta. Hankkeen toteuttama opas tuotetaan tästä näkökulmasta.

Kaikki osaavat laulaa

Yksi hankkeen tärkeimmistä viesteistä on kaikkien oikeus ja lupa laulaa. Jokaisen kannattaa nauttia musiikista ja yhdessä laulamisesta ja jokaisella on siihen lupa.

Syksyllä 2022 polkaistiin yhteistyökumppanien kanssa käyntiin Tampere laulaa -haaste, jonka tarkoituksena on innostaa eri toimijoita järjestämään matalan kynnyksen yhteislaulutilaisuuksia ympäri Tamperetta. Haaveena on saada koko Suomi laulamaan. Kuoroilla onkin upea mahdollisuus herätellä yhteislauluperinnettä laulattamalla yleisöä konserteissaan.

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja Tampere laulaa -haasteeseen Minun ääneni -hankkeen verkkosivuilla. Kuulokulmia-blogissa voit tutustua muistisairaiden, heidän omaistensa ja heidän kanssaan työskentelevien kokemuksia musiikin voimasta. Tietopankista löydät luotettavaa tietoa musiikin ja kulttuurin merkityksestä hoitotyössä.

Kirjoittaja: Minun ääneni -hanke

Musiikki kuuluu kaikille!

Minun ääneni -hankkeen järjestämä Musiikki kuuluu kaikille -seminaari on osa Tampereen Sävelen ennakkotapahtumaa. Aamupäivän pajoissa tutustutaan musiikin avulla kuntouttamisen mahdollisuuksiin. Iltapäivällä pureudutaan tutkimustietoon Teppo Särkämön, Jari Pirhosen ja Annika Tammelan johdolla. Lopuksi kuullaan paneelikeskustelu: “Miten musiikki voisi soida muistisairaiden elämässä enemmän?” Seminaarissa julkaistaan myös käytännönläheinen musiikkikuntoutuksen keinoja esittelevä opas.

Seminaarin jälkeen Kuorokierroksella kuorot laulavat omaa ohjelmistoaan ja laulattavat myös yleisöä. Yhdessä laulaminen on katoamassa – Tampere laulaa palauttaa tätä terveyttäkin edistävää perinnettä arkeemme.

Tilaa uutiskirje

Saat uutiset, blogikirjoitukset ja parhaat ohjelmatärpit suoraan sähköpostiisi. Voit perua tilauksesi milloin tahansa.